zaglav1.jpg
novinki1
№1
тюльпаны 60 руб.


novinki1
№2
тюльпаны 60 руб.


novinki1
№3
тюльпаны 60 руб.


novinki1
№4
Гортензия - 350 руб.


novinki1
№5
Букет - 230 руб..


novinki1
№6
Букет с гортензией - 500 руб.


novinki1
№7
Букет из 9 тюльпанов - 650 руб..


novinki1
№8
Букет из 9 тюльпанов - 750 руб.


novinki1
№9
Букет из 9 тюльпанов - 850 руб.


novinki1
№10
Букет из 9 пионовидных тюльпанов - 1600 руб.


novinki1
№11
Букет из 9 роз - 1200 руб..


novinki1
№12
Букет - 1250 руб.


novinki1
№13
Композиция с луковечным гиацинтом - 1500 руб.


novinki1
№14
Композиция с луковечным нарциссом - 1500 руб.


novinki1
№15
Букет из 15 тюльпанов - 1500 руб.


novinki1
№16
Букет из 15 тюльпанов - 1500 руб.


novinki1
№17
Букет из 15 роз - 2500 руб.
Букет из 25 роз - 4000 руб.


novinki1
№18
Букет - 2500 руб.


novinki1
№19
Букет - 2500 руб.


novinki1
№20
Букет - 3000 руб.


novinki1
№21
Букет из 49 тюльпанов - 3150 руб


novinki1
№22
Букет - 3500 руб.


novinki1
№23
Букет - 4000 руб..


novinki1
№24
Букет - 5000 руб.


novinki1
№25
Букет - 5000 руб.


novinki1
№26
Букет из 49 пионовидных тюльпанов - 5100 руб.


novinki1
№27
Букет - 5500 руб..


novinki1
№28
Букет - 8500 руб.


novinki1
№29
Букет - 10000 руб.


Мы в instagram
novinki1